2023-07-03T11:07:34+03:00
אנו ב "أَهْلًا وَسَهْلًا  אַהְלַא וּסַהְלַא –  "בית הספר לשפה הערבית"  מאמינים כי לימוד השפה הינו הכרחי במדינת ישראל, אשר תושביה דוברי השפה מהווים כ21% מכלל האוכלוסייה, בנוסף לחיים ביהודה ושומרון וכל מדינות ערב הסובבות לה. מתוך הצורך להכיר את השפה והתרבות הגדולות ביותר במזרח התיכון, ומתוך הרצון ללמוד על שכנינו הערבים, וכן ההבנה שהשפה הערבית מהווה גשר בין תרבותי, עיצבנו חזון האומר כי כל אזרח בישראל ידע לקיים שיח עם דובר ערבית, יכיר ויכבד את מנהגיו ואת מסורתו.